A-ordningen

I 2016 starter EFF (Etatenes fellesforvaltning (NAV, Skatteetaten og SSB)) med reaksjoner. Bør du bekymre deg?

Nei, ikke hvis du leverer a-melding innen frist og uten feil og mangler. Har du derimot ikke levert, eller levert a-melding med feil som du ikke har rettet i ettertid, kan du bli ilagt tvangsmulkt.

Hva utløser en reaksjon fra EFF?

Reaksjonene vil i første omgang gjelde ved manglende levering av a-melding. Etterhvert vil vi også reagere mot de som ikke rapporterer åpne arbeidsforhold og de som rapporterer ugyldig inntekt. Andre alvorlige feil kan også få reaksjoner på sikt.

Hva er reaksjonen?

Reaksjonen på manglende og mangelfull levering er en løpende tvangsmulkt. Tvangsmulkten vil ligge på maks 102,50 kroner per inntektsmottaker med feil per dag.

Kilde: www.revisorforeningen.no