Altinn – Hvordan finne frem i innboksen

I denne artikkelen får du informasjon om hvordan innboksen i Altinn er satt opp.

Altinn har blitt modernisert, og en av de mest synlige endringene handler om hvordan innkomne meldinger blir presentert i det som kalles Innboks.

 

DET GRUNNLEGGENDE

Det er én innboks per aktør (person eller enhet) i Altinn. Denne er gruppert etter følgende logikk:

1. Det som haster

Elementer med en frist i nær framtid eller der fristen er passert. Nytt i siste versjon (lansert 13. desember) er at skjema kan defineres med en «myk» frist som et forslag til når skjemaet bør sendes inn (som f.eks. fristen for skattemeldingen). Når en slik myk frist passeres blir elementet ikke flyttet til haster-delen av innboksen.

2. Det som er under arbeid

Her ligger alle elementer som aktøren har gjort noe med, men ikke fullført – f.eks. skjema som er påbegynt men ikke innsendt.

3. Alle andre elementer

Det vil si skjema tilsendt fra en tjenesteeier som ennå ikke er påbegynt, og meldinger uavhengig av om de er lest eller ikke.

SORTERING AV ELEMENTER

Innenfor hver gruppering er elementene sortert kronologisk med det nyeste først. Det finnes ikke noen måte å endre sorteringen i innboksen, så for de med mye innhold i innboksen er søk den effektive måten å finne det man leter etter.

SØK I EN ENKELT INNBOKS

Du finner søk over elementene i innboksen. Standardsøkemetoden er å søke etter navn på tittelen på elementet. Ved å søke etter tittel får du fram alle treff som har nøyaktig det du søkte etter som del av tittelen. Søketreffene er sortert etter dato.

For mer kompliserte søk, klikk på avansert. Du kan da, i tillegg til å angi (deler av) tittelen, begrense søket til bestemte deler av innboksen, bestemte statuser eller for en bestemt periode.

Søk i Altinns innboks

Når du har utført søket har du muligheten til å lagre søkekriteriene, slik at du enkelt kan gjøre samme søk igjen senere. På denne måten kan du f.eks. sette opp et søk som til enhver tid finner alt med status «Ulest».

Altinn har også selv publisert orienteringen. Du finner denne her.

 

Kilde: www.regnskapnorge.no