Arbeidstakers rett til å bruke egenmelding er utvidet til 16 dager

Det er vedtatt at arbeidstakeren har rett til å bruke egenmelding for opptil 16 kalenderdager fra første fraværsdag. Dette gjelder alle typer sykefravær.

Hensikten er å lempe på arbeidspresset hos primærhelsetjenesten.

Egenmelding kan benyttes når arbeidstaker har arbeidet hos arbeidsgiveren i minst fire uker.

For at arbeidsgiver skal kunne kreve refusjon for fravær fra arbeidet utover tre dager som skyldes covid-19-pandemien, må arbeidstaker i egenmelding eller gjennom legeerklæring opplyse arbeidsgiver om at sykefraværet skyldes covid-19-pandemien.

Retten til å bruke egenmelding kan fortsatt forsvinne dersom arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.

Disse reglene har virkning fra og med mandag 16. mars.

Forskrift om endring av midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien finner du her.