Forfatterarkiv: fredrik

Hjemmekontor og krav til egen avtale

Bruk av hjemmekontor i deler av arbeidstiden er etter hvert en utbredt ordning, og et ønske fra mange arbeidstakere. Dette kan være både praktisk og effektivt, men her er det ikke fritt frem. Regelverket for arbeid fra hjemmekontor er endret med virkning fra 1. juli 2022.Les mer

Streik – konsekvenser for rettigheter og plikter

I forhandlinger om ny tariffavtale kan store motsetninger, basert på arbeidstakersidens krav og arbeidsgiversidens tilbud, føre til en konflikt som kan medføre streik. En streik får konsekvenser for arbeidsgiver og streikende, men kan også ramme arbeidstakere som ikke er en del av konflikten. Vi skal her se nærmere på ulike konsekvenser og rettigheter.Les mer