Forfatterarkiv: fredrik

Fri med lønn i jula?

Julen nærmer seg, og også i år er det mange fridager. Men har man egentlig rett på lønn for juledagene? Og er det kortere arbeidsdager i romjula?Les mer

Sponsing av ideelle organisasjoner

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om skatte- og avgiftsrettslige spørsmål knyttet til sponsing av og innsamling på vegne av ideelle organisasjoner.Les mer

Halv skatt før jul

Snart er det jul igjen og mange arbeidstakere gleder seg til litt ekstra lønn før juleshoppingen tar av for fullt. Men når kan de egentlig få lønna med halv skatt? Må de vente til desember, eller er det greit å utbetale den i november?Les mer

Kan sykmeldte arbeidstakere sies opp?

Sykmeldt arbeidstaker har ikke et generelt vern mot å bli oppsagt, men de første tolv månedene av sykefraværet kan ikke den sykmeldte sies opp begrunnet i sykefraværet. Denne perioden kalles verneperioden.Les mer

Er Norge verdensmestre i HMS?

Vi har gjennom mange år opparbeidet en relativt god HMS-kultur i Norge. Dette kan vi nok blant annet takke olje- og gassindustrien for, som i en årrekke har jobbet systematisk og målrettet med HMS-aktiviteter og ikke minst holdninger.Les mer

Fravalg av revisjon etter lovendringen

Før sommeren vedtok Stortinget flere endringer i reglene for revisjonsplikt i aksjeselskap. Fra 1. juli 2017 kan morselskap på visse vilkår fravelge revisjon. I tillegg er det foreslått at terskelverdiene for hvem som kan fravelge revisjon skal justeres gjennom en ny forskriftsbestemmelse.Les mer

Hva regnes som overtid?

Fra tid til annen har arbeidsgiver behov for at ansatte arbeider utover avtalt arbeidstid. Det er imidlertid ikke slik at alt ekstraarbeid gir rett til overtidsbetaling.Les mer