Forfatterarkiv: fredrik

Ny omsetningsoppgave

Fra 2017 skal innførselsmerverdiavgift rapporteres til skatteetaten. Det fører til behov for ny omsetningsoppgave. Den nye oppgaven er nå klar.Les mer

Viktig å huske på når du skal dokumentere inngående merverdiavgift

Det er i merverdiavgiftsloven stilt strenge krav til dokumentasjon av inngående merverdiavgift som kjøper skal føre til fradrag. Selv om dokumentasjonskravene i bokføringsforskriften ikke fullt ut er oppfylt, skal avgiftsmyndighetene likevel foreta en vurdering av om fradragsrett for inngående merverdiavgift kan anses dokumentert.Les mer

Virksomhetsgrensen ved utleie

Utleie av næringslokale på til sammen 660 kvm ble ikke ansett som virksomhet, selv om skattyter i tillegg leide ut privat leilighet og hadde styreverv i næringseiendommens sameie.Les mer