Forfatterarkiv: fredrik

NAV er nå klar til å betale ut lønnskompensasjon

NAV har nå på plass løsningen som vil utbetale både refusjon til arbeidsgivere som har forskuttert lønn og lønnskompensasjon til de permitterte arbeidstakerne som ikke har fått forskuttert lønn. NAV trenger hjelp fra arbeidsgiverne for å få utbetalt pengene.Les mer

Søknad om betalingsutsettelse for skatt og avgift

I revidert nasjonalbudsjett for 2020 har Finansdepartementet foreslått at virksomheter som er økonomisk rammet av koronautbruddet kan søke om utsatt betaling av skatt og avgift etter en forenklet og mer fleksibel ordning.Les mer

Forlengelse av lånegarantiordningen

Finansdepartementets beslutning om å forlenge lånegarantiordningens varighet er nå godkjent av EFTAs overvåkningsorgan ESA. Finansdepartementet fastsatte 26. mai forskrift om forlengelse av garantiordningen.Les mer

Unntak fra krav om fysisk møte i selskapsorganer

Oppdatert 27.5 (forskrifter etter koronaloven erstattet av egen midlertidig lov): Det er åpnet for at saksbehandlingen i styret, generalforsamlingen, bedriftsforsamlingen og andre selskapsorganer kan skje uten fysiske møter.Les mer

Revidert nasjonalbudsjett 2020

I dag la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.Les mer