Digitale sykemeldinger

Sykmeldingsblanketten er erstattet med en digital løsning for de aller fleste over hele landet. Arbeidsgivere må nå sjekke sin innboks i Altinn for informasjon om sykmeldte ansatte, og ledere kan benytte NAV sin digitale løsning for sykmeldingsoppfølging.

Nå får du kontroll på sykmeldingen!

Nå som sykmeldingen sendes digitalt til arbeidsgiver, så slipper de å vente på papirkopien for så å videresende egenerklæringen til NAV. Dette går nå helt automatisk og situasjonene hvor vi har lett etter blankettene hos både HR-avdeling, avdelingsleder og den ansatte vil nå være over. Raskere tilgang på sykmeldingsblanketten gir mulighet til raskere innsending av inntekts- og trekk-opplysninger og raskere utbetaling eller refusjon av sykepenger fra NAV. Det blir en vinn-vinn-situasjon for alle parter.

Hva er nytt for arbeidstaker (den sykmeldte)?

En som blir sykmeldt fra en lege/behandler får nå sykmeldingen elektronisk. Den sykmeldte må likevel enn så lenge be legen om papirkopi av sykmeldingen hvis sykmeldingen gjelder behandlingsdager, reisetilskudd, den sykmeldte ikke har adgang til legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå (f.eks. BankID) eller har strengt fortrolig adresse. Den sykmeldte vil få en SMS eller e-post med varsel om at den digitale sykmeldingen ligger på www.nav.no. Arbeidstaker må så logge seg på NAV sine sider og sende sykmeldingen til arbeidsgiver elektronisk. Kravblanketten til sykepenger sendes deretter digitalt til NAV som foretar utbetaling til arbeidstaker eller refusjon til arbeidsgiver.

Hva må arbeidsgiver gjøre?

Når arbeidstaker har sendt sykmeldingen elektronisk til arbeidsgiver, vil arbeidsgiver motta denne i innboksen i Altinn. Dersom arbeidsgiver har opprettet varsling om nye sykmeldinger i Altinn, vil arbeidsgiver få melding (e-post/SMS) om at det har kommet en sykmelding. Er det ikke opprettet slik varsling, må arbeidsgiver manuelt gå inn og sjekke om det foreligger digitale sykmeldinger i innboksen. Det er viktig å huske at man velger virksomhetsnummeret til bedriften og ikke selskapets juridiske organisasjonsnummer.

Når arbeidsgiver mottar sykmeldingen digitalt, vil NAV samtidig be arbeidsgiver om å oppgi nærmeste leder til den sykmeldte, hvis dette ikke allerede er oppført. Skjema for dette vil komme i innboksen til arbeidsgiver og skal svares på av arbeidsgiver.

Den sykmeldtes nærmeste leder vil da få en e-post med varsel om at det ligger en sykmelding og venter.

Digitalisering av sykefraværsoppfølging

Den nye digitaliseringen vil også gjøre arbeidet med sykefraværsoppfølgingen lettere. I dag brukes det unødvendig mye tid og ressurser for å finne møtetidspunkt for dialogmøtene som passer alle partene. Dette blir enklere når det nå etterhvert innføres en felles digital møteplanlegger for arbeidsgiveren, arbeidstakeren og NAV. I tillegg vil digitaliseringen gi et felles verktøy hvor informasjonsflyten vil lette arbeidet med tilrettelegging på arbeidsplassen. Dette slik at alle parter er informert om hvilke muligheter den sykmeldte har ved tilbakevending til arbeidsplassen.

Inntektsskjema skal også digitaliseres!

Fra 1.1.2019 vil som hovedregel de tre siste kalendermånedene med inntekt som er rapporterer i a-meldingen være grunnlaget for sykepenger. I tillegg så skal inntektsmeldingen sendes inn digitalt. Dette skal fra 1.1.2019 enten gjøres via et lønns- eller personalsystem som sender til NAV, eller direkte i en digital løsning fra NAV. Følg med på videre informasjon om dette utover høsten.

 

Kilde: www.sticos.no