Enighet om skisse til statsbudsjettet for 2019

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er blitt enige om en skisse til avtale om statsbudsjettet for 2019. I forhold til det opprinnelige budsjettforslaget, er det foretatt følgende endringer på skatte- og avgiftsområdet:

  • Fjerning av merverdiavgiftsfritaket for varer fra utlandet av mindre verdi (350 kroners-grensen). Fritaket skal gjelde fra 1. januar 2020.
  • Økning i mva-kompensasjon for frivillige organisasjoner med 50 millioner kroner.
  • Innslagspunktet for trinnskatten på trinn 4 reduseres med kr 28 500. Dette innebærer at alle som tjener over kr 950 000 vil få økt skatt.
  • Økning av skattefradragsbeløp ved gaver til frivillige organisasjoner til 50 000 kr
  • Økning av grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift til 80 000 pr. ansatt / 800 000 pr. organisasjon.
  • Økning i engangsstønaden med kr 20 000, dvs. fra kr 63 000 til 83 000.

 

Budsjettavtalen skal nå behandles av Stortinget, og endelig vedtak vil skje før jul

 

Kilde: www.sticos.no