Firmatur med tre overnattinger

Arbeidsgiver planlegger å invitere alle ansatte på et storbyopphold. Det legges opp til et omfattende program, men uten noe faglig innhold. Turarrangøren mener at oppholdet ideelt sett bør gå over tre netter. Arbeidsgiver er skeptisk og viser til at reiser på mer enn to overnattinger er skattepliktig for de ansatte. Arrangøren foreslår da et den enkelte ansatte kan betale det siste hotelldøgnet selv og dermed unngå beskatning. Har arrangøren rett?

Nei, ansattes egenbetaling medfører ikke at oppholdet blir skattefritt for den ansatte. Har oppholdet en varighet på mer enn to overnattinger anses det som ferie og ikke som velferdstiltak i skattelovens forstand. Fordel ved slike opphold vil derfor alltid være skattepliktig, jf. Lignings-ABC 2016 s 1563 stikkord «Velferdstiltak» pkt. 2.15. Har den ansatte selv betalt noe, holdes tilsvarende beløp utenfor ved beregning av skattepliktig fordel.

 

Kilde: www.revisorforeningen.no