Formuesverdien av aksjer i ikke-børsnoterte selskaper ved selskapets kjøp av egne aksjer

En ansatt med en mindre aksjepost sluttet i selskapet i fjor. Selskapet kjøpte i den forbindelse hans aksjer. Aksjekapitalen er ikke nedskrevet, og planen er å selge aksjene til en annen ansatt. Vil kjøpet påvirke tidspunktet for verdsettelse for de øvrige aksjeeierne?

Ja, her forskyves verdsettelsestidspunktet fra det normale, som er 1. januar i året før ligningsåret, til 1. januar i ligningsåret. Det er et vilkår at aksjene er ervervet uten nedskrivning av aksjekapitalen.

Forholdet fremgår direkte av skatteloven § 4-13 annet ledd.

 

Kilde: www.revisorforeningen.no