Fri med lønn i jula?

Julen nærmer seg, og også i år er det mange fridager. Men har man egentlig rett på lønn for juledagene? Og er det kortere arbeidsdager i romjula?

Hver jul dukker disse spørsmålene opp, og det er viktig at arbeidsgivere avklarer og opplyser sine ansatte om hvilke regler som gjelder hos seg vedrørende fri og betaling for jul- og nyttårsdagene.

Fridager i jula

Søndager og lovbestemte helge- og høytidsdager skal være arbeidsfrie dager, og for jule- og nyttårshelgen gjelder dette 1. og 2. juledag og 1. nyttårsdag. I utgangspunktet er altså ikke julaften og nyttårsaften regulert som helge- og høytidsdager, og man har dermed ikke rett på fri disse dagene. I år faller imidlertid disse på søndager og man vil dermed likevel ha rett på fri.

Resten av dagene i romjula regnes som ordinære arbeidsdager, og det finnes heller ingen lov som sier at arbeidstakere skal ha kortere arbeidsdager. Er man imidlertid bundet av en tariffavtale eller har interne avtaler i virksomheten kan det tenkes at man har bestemmelser som for eksempel gir rett til kortere dager eller fri på enkeltdager i jula.

Lønn på fridagene

Det neste spørsmålet som dukker opp er om de ansatte skal ha lønn på de røde dagene de ikke er på jobb.

Det er ingen bestemmelser i loven som gir rett på betaling for bevegelige helligdager i jula. Lønn på slike dager er som oftest regulert i tariffavtaler eller andre interne avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Har man ikke slike avtaler, har man i utgangspunktet heller ikke krav på betaling.

Forskjell på månedslønt og timelønt?

Det vil også kunne være forskjell på månedslønte og timelønte ansatte. Månedslønte har lik lønn uansett om det er en måned med mange røde dager eller en måned uten. Dette fordi månedslønna tar utgangspunkt i årslønn som er delt på 12 måneder og fordeler seg likt på alle månedene i året.

Timelønte, derimot, får normalt betalt for de timene/dagene de faktisk jobber. Dette kan medføre en forskjell i utbetaling siden timelønte da ikke får betalt for røde dager de ikke er på jobb. Det er opp til arbeidsgiver om timelønte også skal få lønn for helligdager, dersom de ikke har en tariffestet rett eller det følger av annen avtale.

 

Kilde: www.sticos.no