Har du behov for forskudd på dagpenger?

På NAV's nettsider kan du nå søke om dagpenger

Gå til NAV’s nettsider på https://www.nav.no/dagpenger/forskudd/ for mer informasjon og link til søknad.

Der vil du også ha muligheten til å søke om forskudd dagpengene, dersom du har behov for penger før du får svar på dagpengesøknaden din.