Har du deaktivert varsler fra Altinn?

I så fall mottar du ikke varsler om manglende eller ikke-godkjente innleveringer, og faren for tvangsmulkt vil være stor. Vi anbefaler sterkt å endre oppsettet.

I Altinn under menyen Profil, roller og rettigheter er det mulig å endre varslingsinnstillingene, slik at du kan velge om du vil ha varsler på enten e-post, SMS eller begge deler. Du har i tillegg mulighet til å velge vekk begge varianter. Vi opplever nå at regnskapsførere som har deaktivert begge valg, ikke mottar varsel om tvangsmulkt. Dersom heller ikke kunden varsler regnskapsfører i slike tilfeller, er faren for tvangsmulkt betydelig.

STORT OMFANG PÅ VARSLER

Mange regnskapsførere har reagert på omfanget av informasjon og varslinger som sendes ut via Altinn. Den største utfordringen gjelder fellesvarsler til mange mottakere, hvor regnskapsfører mottar kopi av samme varsel for hver av kundene.

Vi skal ta opp med Altinn om rutinene mv rundt dette kan gjøres mer målrettede.

VARSLINGSRUTINER

Vi har for øvrig bedt Skattedirektoratet om å orientere oss om hvilke varslingsrutiner de har lagt opp til for de forskjellige oppgavetypene. Det har i senere tid kommet noe forvirrende informasjon om dette.

Vi er lovet et snarlig svar på dette, og publiserer en nyhet på regnskapnorge.no så snart vi har sikre svar.

 

Kilde: www.regnskapnorge.no