Hjemmekontor og fradrag for mva

Arbeidsgiver vil ha fradrag for inngående avgift på anskaffelser til hjemmekontor under forutsetning av at ytelsen ikke utløser skatteplikt for den ansatte.

Arbeidsgivere har hatt ekstra kostnader som følge av at ansatte er på hjemmekontor. Spørsmålet er om selskapet skal ha fradrag for inngående mva på slike kostnader eller om kostnadene må anses å være til privat bruk og dermed ikke gi mva fradrag.

I en prinsipputtalelse kommer skattediretoratet til at samme vurdering som skal legges til grunn for om ytelsene er skattepliktige for de ansatte, også kan legges til grunn for vurderingen av om selskapet skal ha mva fradrag. Selskapet vil få mva fradrag når ytelesen ikke blir skattepliktig for den ansatte.

 

Kilde: www.revisorforeningen.no