Hvordan blir bokføringspliktige påvirket av kassasystemloven?

Alle nye kassasystemer som kjøpes etter 1.1.2017 må oppfylle kravene i kassasystemloven. Eksisterende kassasystemer må byttes ut eller oppgraderes innen 1.1.2019.

Til nå har produsenter og importører av kassasystemer ikke vært underlagt noen særskilte lovkrav. Kravene har ligget på den bokføringspliktige i form av dokumentasjonskrav og krav til rutiner for løpende registrering og dagsoppgjør. Vil kassasystemloven likevel påvirke den bokføringspliktiges rutiner?
Vi har laget en oversikt over områder hvor den bokføringspliktige kan bli påvirket av kassasystemloven. Oversikten er ikke uttømmende, men kan gi hjelp i vurderingen av rutinene. Se nærmere i dokumentlinken nedenfor.

https://www.regnskapnorge.no/contentassets/d78240dd5fb444b595995efe92b49337/hva-ma-bokforingspliktig-endre-med-ny-kassasystemlov.pdf

Kilde: www.regnskapnorge.no