Informasjon om levering av skattemelding via regnskaps- eller årsoppgjørssystem

I midten av august sendte Skatteetaten ut melding i Altinn til alle som driver et selskap hvor de informerte om at det kommer endringer i hvordan du skal levere skattemeldingen din.

Skatteetaten har sendt ut informasjon til alle som driver et selskap om at det kommer endringer i hvordan skattemeldingen skal sendes inn f.o.m inntektsåret 2023.

Alle må fra og med da sende inn skattemeldingen via et regnskaps- eller årsoppgjørssystem.

Vi har årsoppgjørssystem/programvare på plass og er rigged for denne endringen i levering av skattemeldingen.