Kan du reglene for ansettelse av sommervikarer?

Nå er det på tide å ansette ferievikar. Må du ansette den best kvalifiserte?

Stadig færre bedrifter holder helt sommerstengt. Skal virksomheten din, som mange andre, holde driften gående under ferieavviklingen, kjenner muligens du som leder på et behov for å ansette en eller flere sommervikarer. Kanskje har du også mottatt søknad fra noen som ønsker et vikariat for sommeren. Tenker du at det ville vært lettvint å ansette den første kandidaten som søker sommerjobb? Kan du det, eller plikter du å tilby vikariatet til den best kvalifiserte?

Trenger ikke ansette den best kvalifiserte

Virksomheter i privat sektor er ikke forpliktet til å ansette den best kvalifiserte kandidaten, etter omstendighetene kan det dermed være anledning til å ansette den første kandidaten som søker arbeid.

Er det snakk om et kort engasjement, kan full rekrutteringsprosess for å finne den best kvalifiserte kandidaten føles ut som unødvendig bruk av ressurser når du allerede har kvalifiserte kandidater for hånden. Avtale om prøvetid gir arbeidsgiver og arbeidstaker anledning til å prøve ut arbeidsforholdet i praksis.

Hvorfor ansette den best kvalifiserte?

Det er mange gode grunner for virksomheten til å bestrebe seg på å ansette den best kvalifiserte kandidaten. Kvalifikasjonene kan forutsi noe om fremtidig atferd. Jo, bedre rustet en kandidat er til å utføre arbeidsoppgavene, jo mer sannsynlig er det at vedkommende blir fortere produktiv og leverer gode prestasjoner.

Hvordan nå den best kvalifiserte?

For å kunne få et godt rekrutteringsgrunnlag må det gjøres allment kjent at stillingen er ledig, slik at det er mulig for aktuelle kandidater å melde sin interesse.

De potensielle kandidatene som aktivt er på jakt etter en jobb, kan nås gjennom ekstern utlysning. Ekstern utlysning er når en stilling utlyses som ledig for andre enn arbeidstakere internt i virksomheten.

Kanskje kjenner du til kandidater som kunne egnet seg, men som ikke er aktive jobbsøkere og derfor ikke nås gjennom ekstern utlysning. Ekstern utlysning er ikke til hinder for at du kan oppfordre personer som du anser som aktuelle kandidater til å søke. Hvis planen er at det skal være reell konkurranse mellom søkerne, og den best kvalifiserte skal velges, er det viktig at du ikke gir inntrykk av at oppfordringen er en forhåndsansettelse.

Ledig stilling må gjøres internt kjent

Uansett hvem du vurderer å ansette, vær oppmerksom på at arbeidsmiljøloven i alle tilfeller oppstiller en plikt for arbeidsgiver til å informere sine arbeidstakere om ledige stillinger i virksomheten. Dette vilkåret kan oppfylles ved intern utlysning. Intern utlysning kan foregå på ulike måter, for eksempel ved oppslag om ledig stilling på virksomhetens intranett. Det er ikke et krav om at informasjonen skal formidles individuelt til den enkelte arbeidstaker. Informasjon om ledig stilling er en forutsetning for at arbeidstaker skal kunne gjøre bruk av fortrinnsrett, eksempelvis til utvidelse av deltidsstilling.

 

Kilde: www.sticos.no