Artikler fra siste nyhetsbrev

Streik – konsekvenser for rettigheter og plikter

I forhandlinger om ny tariffavtale kan store motsetninger, basert på arbeidstakersidens krav og arbeidsgiversidens tilbud, føre til en konflikt som kan medføre streik. En streik får konsekvenser for arbeidsgiver og streikende, men kan også ramme arbeidstakere som ikke er en del av konflikten. Vi skal her se nærmere på ulike konsekvenser og rettigheter.Les mer

Personvern angår deg som leder

Personvernforordningen oppstiller en rekke plikter for deg som arbeidsgiver, og de ansatte har en rekke rettigheter for å verne deres personvern. I denne artikkelen får du noen tips om hvilke plikter du har som arbeidsgiver.Les mer