Artikler fra siste nyhetsbrev

Kommunesammenslåing: Endring av vedtekter

Fra 1. januar 2020 blir mange selskapers vedtektsbestemmelser om forretningskommune utdaterte på grunn av kommunesammenslåinger. Må vedtektene endres? Og hvilke krav er det til dokumentasjon ved innsending?Les mer

Slik er reglene: Gaver fra arbeidsgiver

Mange bedrifter ønsker å gi en ekstra påskjønnelse til ansatte og forretningsforbindelser før jul eller i forbindelse med jubileer. Her er en kort oversikt over skatte- og avgiftsmessig behandling for denne type gaver.Les mer

Personlig ansvar som styremedlem i AS

Et styreverv kan være både spennende og lærerikt. Samtidig medfører styreverv en risiko for å bli personlig erstatningsansvarlig med hele sin formue. I denne artikkelen behandles de rettslige utgangspunktene for det personlige ansvaret som gjelder for styremedlemmer i AS.Les mer