Artikler fra siste nyhetsbrev

Fradrag for sponsing og reklamekostnader

I denne artikkelen tar vi for oss hvilke vurderinger som må ligge til grunn for å kunne trekke grensen mellom fradragsberettigede reklamekostnader og ikke fradragsberettiget sponsing.Les mer

Uformelt aksjeinnskudd og aksjeeiers uttreden

(1) Aksjeselskapet skal tilføres midler i form av kontanter. Aksjeeierne, som dels er personlige aksjeeiere og dels selskaper, ønsker å gjøre dette på enkleste måte. De vurderer derfor å overføre et forholdsmessig beløp basert på hvordan de eier aksjene. Kan det anbefales? (2) Et aksjeselskap er eid av fem aksjeeiere. En av eierne ønsket å selge sine aksjer, og selskapet kjøpte disse. Kan disse aksjene utdeles skattefritt til de resterende fire aksjeeierne? Blir aksjeeiernes inngangsverdi null i et slikt tilfelle?Les mer

Firmatur med tre overnattinger

Arbeidsgiver planlegger å invitere alle ansatte på et storbyopphold. Det legges opp til et omfattende program, men uten noe faglig innhold. Turarrangøren mener at oppholdet ideelt sett bør gå over tre netter. Arbeidsgiver er skeptisk og viser til at reiser på mer enn to overnattinger er skattepliktig for de ansatte. Arrangøren foreslår da et den enkelte ansatte kan betale det siste hotelldøgnet selv og dermed unngå beskatning. Har arrangøren rett?Les mer