Artikler fra siste nyhetsbrev

A-ordningen

I 2016 starter EFF (Etatenes fellesforvaltning (NAV, Skatteetaten og SSB)) med reaksjoner. Bør du bekymre deg?Les mer

Kjøp av utenlandske tjenester som næringsdrivende

Har din bedrift kjøpt tjenester fra utlandet via internett? Eller kanskje leid inn arbeidskraft fra utlandet? Da har du høyst sannsynlig kjøpt en fjernleverbar tjeneste. Men har du husket å beregne og innberette utgående merverdiavgift?Les mer

Ny omsetningsoppgave

Fra 2017 skal innførselsmerverdiavgift rapporteres til skatteetaten. Det fører til behov for ny omsetningsoppgave. Den nye oppgaven er nå klar.Les mer