Artikler fra siste nyhetsbrev

Derfor er personvern viktig

Du har sikkert fått med seg at det er nye og omfattende personvernregler på gang. Men er trusler om høye bøter den eneste grunnen til at virksomheter må tenke personvern?Les mer

Feil i tidligere års regnskap – hva nå?

Det hender selvfølgelig at det kan bli feil i regnskapene. Kanskje blir det ikke oppdaget før regnskapet er godkjent og sendt inn. Hvilke konsekvenser kan det få? Må regnskapet for fjoråret korrigeres eller kan det føres i årets regnskap, og i tilfelle hvordan?Les mer

Varslere får sterkere vern

Fra 1. juli endres arbeidsmiljølovens varslingsbestemmelser for å sikre ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten et sterkere vern.Les mer

Bedre ordning for pensjonssparing

I revidert statsbudsjett for 2017 foreslår Regjeringen å innføre en ny spareordning til egen pensjon. Det vil bli gitt fradrag for slik sparing med inntil NOK 40 000. Ved uttak av pensjon etter denne ordningen, skal inntekten kun beskattes som kapitalinntekt.Les mer