Artikler fra siste nyhetsbrev

Et steg nærmere GDPR?

GDPR (personvernforordningen) er på alles lepper for tiden. Norge vil som kjent, på grunn av EØS-avtalen bli bundet til dette regelverket. I slutten av februar kom nyheten om at implementeringen av GDPR i Norge muligens kom til å bli noe forsinket. Men nå er vi kommet et steg nærmere.Les mer

Forsikringene bedriften må, bør og kan ha

Noen forsikringer er påkrevd, andre er det uansvarlig å la være å kjøpe. Risikoen som omgir bedriften er det avgjørende for riktig forsikring. Stikkordene er sannsynlighet for skade, og evne til å bære økonomiske tap.Les mer

Foreslår nye regler for tips

Skattedirektoratet foreslår at arbeidsgivere fra 2019 må innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på all tips som mottas av ansatte.Les mer

Digitale sykemeldinger

Sykmeldingsblanketten er erstattet med en digital løsning for de aller fleste over hele landet. Arbeidsgivere må nå sjekke sin innboks i Altinn for informasjon om sykmeldte ansatte, og ledere kan benytte NAV sin digitale løsning for sykmeldingsoppfølging.Les mer

Endringer i regnskapsloven endelig vedtatt

I statsråd 15. desember 2017 ble Stortingets vedtak til lov om endringer i regnskapsloven mv. sanksjonert. Vedtaket innebærer blant annet bortfall av krav til årsberetning for små foretak og krav i aksjelovene til åpningsbalanser.Les mer