Artikler fra siste nyhetsbrev

Bedre ordning for pensjonssparing

I revidert statsbudsjett for 2017 foreslår Regjeringen å innføre en ny spareordning til egen pensjon. Det vil bli gitt fradrag for slik sparing med inntil NOK 40 000. Ved uttak av pensjon etter denne ordningen, skal inntekten kun beskattes som kapitalinntekt.Les mer