Artikler fra siste nyhetsbrev

Slik blir bedriftshytta gunstig for både ansatte og arbeidsgiver

Visste du at arbeidsgiver kan etablere en bedriftshytteordning, som de ansatte skattefritt kan benytte seg av? Dette er en skattemessig gunstig ordning, hvor arbeidsgiver får skattemessig fradrag for kostnadene, uten beskatning for de ansatte. Men pass på at dere oppfyller vilkårene!Les mer

Ny forskrift om innsyn i E-post mv.

Forskriften er i hovedsak en videreføring av dagens regelverk. Arbeidsgiver kan bare gjøre innsyn i ansattes e-post eller private filer når det er nødvendig for å ivareta driften av virksomheten og ved mistanke om grove brudd på arbeidstakerens plikter.Les mer

Et steg nærmere GDPR?

GDPR (personvernforordningen) er på alles lepper for tiden. Norge vil som kjent, på grunn av EØS-avtalen bli bundet til dette regelverket. I slutten av februar kom nyheten om at implementeringen av GDPR i Norge muligens kom til å bli noe forsinket. Men nå er vi kommet et steg nærmere.Les mer