Artikler fra siste nyhetsbrev

Vil dekke faste kostnader

Regjeringen foreslår å opprette en ordning hvor staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har fått omsetningen sin betydelig redusert som følge av virusutbruddet og smitteverntiltak.Les mer

Slik blir endringene i permitterings- og dagpengeregelverket

For å imøtekomme de store permitteringsbehovene som følge av koronapandemien, og redusere skadevirkninger for både bedrifter og arbeidstakere, har et samlet Storting vedtatt følgende midlertidige endringer i regelverket knyttet til permitteringer og dagpenger. Disse er sansjonert i kongen i Statsråd i dag, fredag 20. mars, og trer i kraft fra og med i dag.Les mer

Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars og gjelder også frilansere og selvstendig næringsdrivende. NAV får mulighet til å fravike krav om legeerklæring for sykepenger.Les mer

Nye regler om foreldres rett til omsorgspenger

I Kongen i statsråd er det i dag forskriftsfestet flere endringer i regelverket, blant annet som oppfølging av Stortingets vedtak mandag 16. mars. Reglene trer i kraft straks og med virkning fra fredag 13. mars.Les mer

De utsatte fristene er fastsatt

For å avhjelpe bedriftenes likviditetssituasjon er det vedtatt at en rekke betalingsfrister for skatt skal utsettes. De utsatte fristene er nå fastsatt.Les mer

Endring i beslutning om utbytte for 2019

Mange har allerede godkjent årsregnskapet for 2019 og besluttet utdeling av utbytte. Krisetidene som følge av koronaviruset kan gjøre at aksjonærene må eller vil endre på denne beslutningen. Hvordan skal dette håndteres?Les mer