Artikler fra siste nyhetsbrev

SJEKKLISTE FOR BEDRIFTER I NEDGANGSTIDER

Med unntak av et par år hvor Norge fikk føle ringvirkningene av den internasjonale finanskrisen for 10-12 år siden, har norske bedrifter kunnet nyte godt av en lang høykonjunktur. Nå spår flere tøffere tider for næringslivet. Her går vi igjennom forhold som virksomhetene alltid bør ta hensyn til, men særlig i nedgangstider.Les mer

Når har ansatte fortrinnsrett?

Dersom arbeidsgiver skal foreta en ny ansettelse må det vurderes om det finnes arbeidstakere som kan ha fortrinnsrett til stillingen. Fortrinnsretten griper inn i arbeidsgivers adgang til fritt å velge hvem som skal ansettes. Vi skal se nærmere på hva fortrinnsrett innebærer og når reglene inntreffer.Les mer

Permisjoner: Slik er reglene

Arbeidstakers rett til permisjon kan følge av lov, avtale eller virksomhetens interne bestemmelser. Rett til permisjon trenger imidlertid ikke bety at arbeidstaker har rett til lønn under fraværet.Les mer

Kommunesammenslåing: Endring av vedtekter

Fra 1. januar 2020 blir mange selskapers vedtektsbestemmelser om forretningskommune utdaterte på grunn av kommunesammenslåinger. Må vedtektene endres? Og hvilke krav er det til dokumentasjon ved innsending?Les mer