Kompensasjon for tapt varelager

Stortinget har bestemt at det skal gis kompensasjon for varelager som har gått tapt på grunn av smitteverntiltak. Det er også åpnet for å redusere grensene for maksimal støtte i den generelle kompensasjonsordningen.

Stortinget pålegger regjeringen å følge opp dette med endringer i kompensasjonsordning-2 fra og med mars, og også finne en løsning for å kompensere for varelager som har gått tapt i perioden november 2020 – februar 2021. Vedtaket lyder:

Stortinget ber regjeringen i kompensasjonsordningen for næringslivet inkludere kostnader til tapt varelager forårsaket av utgått dato som følge av smittevernrestriksjoner i kompensasjonsgrunnlaget fra stønadsmåned mars. Virksomheter som kan dokumentere stort tapt varelager som følge av smittevernrestriksjoner i perioden november til februar, skal kunne søke om kompensasjon for dette.

Stortinget åpner videre for endringer i kompensasjonsordning-2 slik at Næringsdepartementet i 2021 kan redusere grensen for maksimal støtte per kalendermåned per foretak/konsern med inntil 30 mill. kroner til 50 mill. kroner, og innslagspunktet for avkorting med inntil 10 mill. kroner til 20 mill. kroner.

 

Kilde: www.revisorforeningen.no