Korona-smitte: Dette må du som arbeidsgiver være oppmerksom på

Virusutbruddet bør få fokus på arbeidsplassen. Her omtaler vi noen av de mest praktiske spørsmålene knyttet til korona-smitten.

Risikovurdering

For å hindre potensiell smitte ved virussykdommer, er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Dette er særlig viktig i helse- og omsorgstjenesten og andre arbeidsplasser der risikoen for smitte er stor, for eksempel flyplasser. Arbeidsgiver bør også gjøre en risikovurdering for jobbreiser til og fra smitteområder. Se reiseråd hos Folkehelseinstituttet.

Bedriftshelsetjenesten kan bistå ved en slik risikovurdering og planlegging av tiltak.

Kan arbeidstaker nekte å reise til smitteområder?

Hvorvidt arbeidstaker kan nekte å reise på jobbreise til smitteområder må avgjøres ut fra arbeidsavtalen og stillingens art.

Eksponering for smitte

Dersom ansatte eksponeres for smitte, eksempelvis helsepersonell, gjelder reglene i forskrift om utførelse av arbeidet kap. 6.

Gode forebyggende rutiner

På arbeidsplassen er at viktig at det innføres gode rutiner for å hindre smitte. Gode forebyggende rutiner kan for eksempel være hjemmekontorløsninger.

Folkehelseinstituttet legger fortløpende ut informasjon om korona og råd om hvordan forebygge, samt håndtere smitte. Som arbeidsgiver er det viktig at du følger helsemyndighetenes råd, og at du gir nødvendig informasjon til de ansatte.

Karantene

Spørsmålet om arbeidsgiver kan pålegge ansatte karantene ved mistanke om smitte, ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett.

Sykepenger

For å ha rett til sykepenger må arbeidstakeren være arbeidsufør på grunn av sykdom (det medisinske kravet). Ifølge NAV vil arbeidstakeren oppfyller det medisinske kravet hvis en lege vurderer at arbeidstakeren må holdes isolert fordi han kan være smittet av korona-viruset. NAV opplyser at arbeidstaker kan ha krav på sykepenger i visse tilfeller også der arbeidstakeren ikke selv er smittet av korona. Det gjelder eksempelvis der kommunelegen nedlegger forbud mot at en arbeidstaker utfører arbeid på grunn av smittefare.

Les mer om sykepenger ved korona her: NAV

Permittering

Korona-virus kan få følger for virksomheter slik at det kan være saklig grunn for permittering av ansatte. Vilkåret er at virksomheten på grunn av midlertidige svingninger eller svikt i oppdragsmengden ikke kan sysselsette arbeidstaker.

Permitteringsloven krever 14 dagers frist, og arbeidsgiver har plikt til å betale lønn i 15 arbeidsdager fra det tidspunkt permitteringen iverksettes.

 

Kilde: www.sticos.no