Nasjonal Sikkerhetsmåned 2019

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje for å øke kunnskap om informasjonssikkerhet. Hensikten er å bidra til en tryggere digital hverdag for alle. Det vil gi økt verdiskaping og velferd i samfunnet vårt.

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) har koordinert Nasjonal sikkerhetsmåned hvert år siden 2011. I samarbeid med med ENISA, EUs informasjonssikkerhetsorgan knyttes også kampanjen opp mot aktiviterer i andre EU-land i oktober.

NORSIS TILBYR GRATIS OPPLÆRINGSPAKKE FOR VIRKSOMHETER I OKTOBER

Et av hovedmålene med Nasjonal sikkerhetsmåned er at alle norske virksomheter skal gjennomføre informasjonssikkerhetopplæring av sine ansatte i oktober. Erfaringsmessig er det oftest små virksomheter som ikke prioriterer dette. Derfor får alle virksomheter med opp til 20 ansatte tilbud om gratis sikkerhetsopplæring i oktober. For større virksomheter justeres prisen ut fra antall ansatte. Pakken kan bestilles her

HVORFOR TRENGER ANSATTE KUNNSKAP OM NY TEKNOLOGI OG NETTVETT?

Grunnleggende for alle å ha kunnskap om ny teknologi og nettvett
Tema for Nasjonal sikkerhetsmåned 2019 er ny teknologi og nettvett. Årets opplæringstiltak fokuserer på at vi, hvorenn vi er, både omgir oss med og bruker ny teknologi. I tillegg blir grensen mellom hvordan vi bruker teknologi privat og på jobb stadig bli mer uklar. For å kunne håndtere dette på en god måte, er det ikke bare viktig å kjenne til hvor og hvordan vi er koblet på internett, men også hvilke sårbarheter eller trusler bruken fører med seg. Hver og en av oss må ha nettvett for å håndtere dette. Nettopp derfor er dette temaene for årets sikkerhetsmåned. NorSIS tilbyr blant annet en opplæringspakke for alle virksomheter. Denne er gratis for alle virksomheter med inntil 20 ansatte.

Les mer om tema for Nasjonal sikkerhetsmåned 2019

HVA INNEHOLDER OPPLÆRINGSPAKKEN FRA NORSIS?

Opplæringspakken er for alle ansatte uansett type virksomhet. I år gir den generell innføring i temaene ny teknologi og nettvett. I tillegg inneholder den grunnleggende råd som gjelder oss alle, både privat og på jobb.

Opplæringen er lagt opp slik at det krever lite tid i hverdagen til de ansatte. Den inneholder åtte moduler med e-læring som tar 2 – 4 minutter hver å gjennomføre. Modulene sendes ut to ganger i uken i fire uker. I tillegg får dere tilgang til digitalt kampanjemateriell. Dere får også gjennomføringsstatistikk på elæringsmodulene når sikkerhetsmåneden er over.

Alle som ønsker det kan bestille utvidede pakker fra leverandøren av elæringen, XtraMile med flere leksjoner, webseminar og så videre.