Ny forskrift om innsyn i E-post mv.

Forskriften er i hovedsak en videreføring av dagens regelverk. Arbeidsgiver kan bare gjøre innsyn i ansattes e-post eller private filer når det er nødvendig for å ivareta driften av virksomheten og ved mistanke om grove brudd på arbeidstakerens plikter.

Forskrift 02.07.18 nr. 1108 om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale trådte i kraft 20.07.18.

Forskriften regulerer arbeidsgivers rett til innsyn i opplysninger lagret i

  • e-postkasse og
  • arbeidstakers personlige områder i virksomhetens datanettverk eller annet elektronisk utstyr,

som arbeidsgiver har stilt til arbeidstakers disposisjon til bruk i arbeidet.

Datatilsynet skriver på sine nettsider at de nye reglene er i hovedsak en videreføring av dagens regelverk. Arbeidsgiveren kan bare gjøre innsyn i ansattes e-post eller private filer i to tilfeller:

  • Når det er nødvendig for å ivareta driften av virksomheten
  • Ved mistanke om grove brudd på arbeidstakerens plikter

Datatilsynet har skrevet en egen artikkel der de går nærmere gjennom reglene for når innsyn er tillatt og hvordan arbeidsgiveren i så fall skal gå frem.

 

Kilde: www.regnskapnorge.no