Ny omsetningsoppgave

Fra 2017 skal innførselsmerverdiavgift rapporteres til skatteetaten. Det fører til behov for ny omsetningsoppgave. Den nye oppgaven er nå klar.

Skattemelding for merverdiavgift erstatter dagens omsetningsoppgave fra 2017. Den nye mva-meldingen får 19 poster, noen av dem er nye og noen av dem er endret fra dagens oppgave.

Den viktigste endringen er at merverdiavgift ved innførsel av varer skal rapporteres i den nye meldingen. Merverdiavgiften skal ikke lenger oppgis på tolldeklarasjonen og betales til Tolletaten, men gjøres opp ved terminforfall sammen med den innenlandske merverdiavgiften.

Alle varer skal likevel fortsatt rapporteres, fremlegges og deklareres til tollmyndighetene som i dag.

Det er behov for å tilpasse regnskapet og bokføringen til de nye postene i oppgaven, også for virksomheter som ikke importerer varer.

Kilde: www.revisorforeningen.no