Nyttig informasjon fra Revisorforeningen

Revisorforeningen har også denne uken laget et nyhetsbrev der de omtaler viktige regelendringer som har kommet i forbindelse med koronakrisen.

I nyhetsbrevet på denne linken finnes en oppdatering om de aller siste tiltakene som er foreslått eller vedtatt for å avhjelpe forskjellige problemstillinger som har oppstått i forbindelse med koronakrisen.

Vi har også omtalt slike tiltak i to tidligere nyhetsbrev av hhv. 3. april og 27. mars