Oversikt over viktige regelendringer 1. juli 2020

Finansdepartementet har publisert en oversikt over regelendringer på departementets ansvarsområde som iverksettes fra 1. juli 2020. Oversikten inneholder også viktige regelendringer som er blitt vedtatt i løpet av våren.

Oversikten finner du på regjeringens nettsider. Link her.