Redusert merverdiavgiftssats på 6 % videreføres

Frp og regjeringen har blitt enige om å videreføre den reduserte mva-satsen på 6 % til og med 31. desember 2020.

Satsen må vedtas i Stortinget før den får endelig virkning.

Kilde: www.sticos.no