Registrering i kassasystemet ved utkjøring av matvarer mv.

Salg til personer som får varer levert på døren, kan registrere som kontantsalg på kassasystemet i tilfeller der varene skannes på grunnlag av innsendt bestilling fra kunden.

Skattedirektoratet har lagt til grunn at salg til personer som får varer levert på døren, kan registreres som kontantsalg i kassasystemet på forretningsstedet i de tilfeller varene skannes på grunnlag av innsendt bestilling fra kunden.

Forutsetningen er at det etableres løsninger som sikrer at riktig betalingsmiddel kan registreres på kassasystemet før kvitteringen skrives ut og tas med til kunden.

Når det betales med Vipps og kassasystemet ikke har løsninger for å registrere Vipps som betalingsmiddel, aksepterer Skattedirektoratet en midlertidig løsning med bruk av «kredittsalgsmodulen» eller lignende.

Det er også viktig at kontantsalg, inkludert betalingene som skjer ved bruk av Vipps, avstemmes. Det kan for eksempel oppbevares en kopikvittering av det salget som skal betales med Vipps. Disse, sammen med oversikt over Vippsbetalinger, kan brukes til avstemming av salget ved dagsoppgjøret.