Regjeringen varsler endringer i beskatning av personalrabatter

Grenser for beskatning justeres, men arbeidsgivers administrative byrder påvirkes lite.

Endringene består av fem tiltak:

  • Verdien av personalrabatter som kan gis skattefritt, økes fra 7.000 til 8.000 kroner.
  • Vilkåret om maksimal rabattsats på 50 prosent fjernes, slik at også rabatter på 100 prosent kan gis skattefritt. I og med det nye taket på 8.000 kroner, betyr dette at ansatte kan motta 100 prosent rabatt på varer inntil 8.000 kroner, 50 prosent rabatt på varer inntil 16.000 kroner og 25 prosent rabatt på varer inntil 32.000 kroner.
  • Beløpsgrensen for skattefrie gaver økes fra 1.000 kroner til 2.000 kroner. Grensen har stått uendret siden 2009.
  • For fribilletter i transportnæringen utsetter regjeringen iverksettelsen av de nye reglene til 1. juli 2019. Hensikten er at transportselskapene skal få tid til å utforme nye billettordninger.
  • Skattemyndighetene skal aktivt legge til rette for enklest mulig etterlevelse for næringslivet og utarbeide en veileder sammen med Virke og NHO.

 

Kilde: www.regnskapnorge.no