Vil dekke faste kostnader

Regjeringen foreslår å opprette en ordning hvor staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har fått omsetningen sin betydelig redusert som følge av virusutbruddet og smitteverntiltak.

Det arbeides med en løsning hvor bedriftene selv skal søke støtte gjennom en sentral digital portal. Søknadene vil i stor grad behandles automatisk basert på tilgjengelige registerdata. Dette vil bidra til rask iverksettelse av ordningen, og at pengene blir utbetalt så snart som mulig.

Den foreslåtte ordningen har et omfang på 10-20 milliarder kroner per måned, avhengig av hvor mange som benytter seg av den.

Innretning av kompensasjonsordningene vil være basert på syv prinsipper:

1. Ordningen skal være effektiv og virke rask

2. Ordningen skal være målrettet

3. Ordningen skal være midlertidig

4. Ordningen skal favne bredt

5. Ordningen skal være enkel

6. Ordningen må være i samsvar med statsstøtteregelverket

7. Ordningen må kunne etterleves og kontrolleres