Rett til dagpenger ved permittering i påsken

Vanligvis får ikke permitterte dagpenger under permittering i jul- og påskehøytiden, men NAV kan gi unntak fra denne særregelen.

Denne særregelen er nå fjernet. Endringen innebærer at dagpenger ved permittering vil løpe som normalt, selv om det er høytid. De permitterte trenger ikke foreta seg noe og kan fylle ut meldekort som vanlig.

Arbeidsgivere trenger ikke lenger søke om dispensasjon fra særregelen knyttet til permitteringer i høytidene.

Det har de siste ukene vært en enorm økning i antall søknader om dagpenger fra permitterte som følge av covid-19-pandemien. Det forenkler derfor saksbehandlingen for NAV betraktelig at etaten nå slipper å behandle dispensasjoner om permitteringer i påsken.

Endringen i dagpengeforskriften gjelder fra 20. mars 2020.

 

Kilde: www.sticos.no