Sikker epost

Vil du sende oss sensitive opplysninger? Vi har tatt i bruk FileCap til overføring av sensitive opplysninger i henhold til ny GDPR standard. FileCap gjør det enkelt å utveksle persondata, konfidensiell informasjon og viktige vedlegg ved bruk av kryptert 2-faktor sikkerhet. All data blir lagret i Norge.

Klikk på linken nedenfor eller kontakt din kundebehandler for en direkte link hvor sensitiv informasjon kan utveksles trygt!

sikker.revisorvest.no