Skal du gjennomføre kapitalnedsettelse, fusjon eller fisjon innen nyttår?

I så fall kan det være lurt å starte prosessen nå.

I månedsskiftet august/september pleier Brønnøysundregistrene å kunngjøre frister for når melding om vedtak om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse og avvikling må sendes til Foretaksregisteret for at du skal være garantert registrering før årsskiftet. I 2015 var denne fristen 20. oktober for elektroniske meldinger, og vi antar at fristen faller på omtrent samme dato i 2016.