Skatteetaten stopper bruk av tvangsmulkt midlertidig

Skatteetaten stopper midlertidig tvangsmulkt i a-ordningen, merverdiavgiften og skattemelding for næringsdrivende

Tvangsmulkt i a-ordningen

Skatteetaten stopper automatisk tvangsmulkt for alle arbeidsgivere og andre som leverer a-melding. Det betyr at arbeidsgivere ikke blir sanksjonert hvis a-meldingen leveres etter fristen. I første omgang stoppes tvangsmulkt for a-melding med leveringsfrist 5. mars.

Det er likevel viktig at opplysninger om lønn, forskuddstrekk og opplysninger om arbeidsforhold, som for eksempel permittering og sluttdato på arbeidsforhold, blir rapportert i a-meldingen. Opplysningene brukes blant annet ved behandling av krav om sykepenger og dagpenger fra NAV. For at kravene kan bli behandlet så raskt som mulig, må opplysningene fra a-meldingen være oppdaterte.

De som ikke leverer a-melding innen fristen vil få et påminnelsesbrev når fristen er utløpt, selv om tvangsmulkten ikke blir igangsatt. Fristen for å rapportere a-melding vil fremdeles være den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Tvangsmulkt for merverdiavgift

Skatteetaten vil ikke ilegge tvangsmulkt ved for sent levert mva-melding. Det betyr at Skatteetaten ikke vil sanksjonere hvis mva-meldingen leveres for sent. Ordningen er midlertidig og gjelder for meldinger som har forfall fra mars og til og med 10. juni. Det betyr at det ikke ilegges tvangsmulkt ved for sen levering av 1. termin (frist 14. april) og 2. termin (frist 10. juni).

Det skal heller ikke ilegges tvangsmulkt for de som leverer en gang i året, årstermin (frist 10. mars) og årsoppgave for primærnæring (frist 14. april).

Selv om Skatteetaten stopper tvangsmulkt, oppfordrer den likevel virksomheter til å levere mva-meldingen så snart de får anledning

Tvangsmulkt for forsinket skattemelding for næringsdrivende

Ved for sent innlevert skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap vil tvangsmulkt midlertidig stoppes. Innleveringsfristen er 31. mai.

Skatteetaten understreker at det likevel er veldig viktig å få levert skattemeldingen slik at skatten blir riktig.

 

Kilde: www.sticos.no