Skattekortendringen: Arbeidsgiver varsles via melding i Altinn innboks

Derimot går det fortsatt ikke ut varsler om disse Altinn-meldingene via e-post eller SMS.

Som Regnskap Norge har omtalt tidligere skrudde Skatteetaten på nyåret av varslingstjenesten for at minst en av arbeidsgiveres arbeidstakere har endret skattekort. Dette er nå endret, ved at melding om endring blir lagt ut i innboksen i Altinn.

Endringen medfører at de som skal kjøre lønn kan velge mellom å enten 1) laste ned skattetrekksinformasjon før lønnskjøringen eller 2) å sjekke Altinn Innboks om det er varslet om endringer.

29. januar mottok vi kopi av følgende orientering fra Skattedirektoratet, som opprinnelig ble formidlet til lønnssystemleverandørene:

«Oppdatert 26.1: I dag har vi skrudd på utsending av meldinger til Altinn Innboks for innsender når ansatte gjør skattekortendringer. Imidlertid har vi latt være å skru på varsling per epost/SMS til de som er angitt som varslingsmottakere under virksomheten, fordi dette per nå ikke har ønsket funksjonalitet. Vi jobber sammen med Altinn sentralt for å se på endringer i varslingsfunksjonalitet og kommer tilbake med mer informasjon rundt dette.

I 2018 versjonen av skattekort til arbeidsgiver sendes det melding med tilhørende varsling når det skjer skattekortendringer til alle som er angitt som mottakere av varsel under virksomheten i Altinn. Dette har vi fått mange klager på og vi har inntil videre valgt å skru av varslingsfunksjonaliten for skattekortendringer.

Vi arbeider med å endre varslingsfunksjonaliteten for å unngå unødvendige varsler til personer som ikke ønsker å motta informasjon om skattekortendringer i virksomheten. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi skrur på varslingsfunksjonaliteten igjen.

 Vi ønsker at systemleverandørene informerer sine kunder om at varselet inntil videre er skrudd av.»

 

Kilde: www.regnskapnorge.no