Skatteplikt på dugnadsarbeid

Finansministeren har et svarbrev til Stortinget redegjort for reglene om skatteplikt på vederlag for dugnadsarbeid.

Det er vanlig i kultursektoren, som festivaler og idrettsarrangementer, at frivillige arbeider på dugnad for at arrangementet skal la seg gjennomføre. Gjenytelsen er ofte fribilletter.

Finansministeren presiserer i sitt svarbrev at reglene for skattlegging av slike fribilletter ikke er nye fra 2019. Mottas det et vederlag må dette anses som skattepliktig fordel ved arbeid.

I en del tilfeller blir det likevel ikke skatteplikt på slike ytelser:

  • En frivillig må åpenbart kunne motta en billett dersom det er nødvendig for å få tilgang til arrangementet der den frivillige innsatsen skal skje uten at dette skattlegges.
  • Frivillige organisasjoner kan utbetale lønn mv. inntil kr 10 000 pr. ansatt pr. år uten at dette skal innberettes eller skattlegges. For kommersielle arrangører er grensen kr 1000.

Sponsorbilletter

Når det gjelder gratisbilletter som deles ut til sponsorer mv. er reglene for rapporteringsplikt klarlagt fra 2019, skriver finansministeren. Dersom slike billetter brukes til å ta med alle ansatte på et fellesarrangement, må imidlertid dette kunne anses som et skattefritt velferdstiltak. Motsatt hvis de f.eks. gis til ledere til rent privat bruk.

 

Kilde: www.revisorforeningen.no