Skatter du riktig for fri telefon?

Skattelegging og innrapportering av fri telefon skal gjøres fortløpende gjennom året, men av erfaring så vet vi at mange slurver litt her. Spesielt gjelder dette de som har kombinasjon av naturalytelse og utgiftsgodtgjørelse.

Fri telefon i arbeidsforhold er en av de mest vanlige godtgjørelsene arbeidstaker har i tillegg til lønn. Men mange føler skatt på telefon er unødvendig. Når arbeidstaker er pålagt å ha mobiltelefon fra arbeidsgiver og har tilgang til privat bruk utenfor jobb, så skal de beskattes etter en sjablong. Det vil si etter sats og et bestemt regelsett. Brukes telefonen lite privat kan dette føles urettferdig, og diskusjonen om hvordan beskatning kan unngås oppstår.

Slik er sjablongregelen

Har arbeidstakerne tjenstlig behov for å få dekket utgiften og tilgang til å bruke tjenesten utenfor jobb, så skal de beskattes etter sjablongregelen. Det er i tillegg et krav til at det dokumenteres med faktura. Satsen for den skattepliktige fordelen har siden 2014 vært på kroner 4 392 kroner per år. Rapporteringen og beskatningen av fri telefon blir imidlertid forskjellig ut fra om arbeidstaker får dekket dette som naturalytelse eller utgiftsgodtgjørelse. Hva betyr nå dette? Det som er avgjørende er hvem sitt abonnement det er.

  • Arbeidsgivers abonnement
    Står arbeidsgiver som eier av abonnementet, så er det en naturalytelse. Da skal arbeidstaker skatte for kroner 366 hver måned de har abonnementet. Dette uansett om beløp på fakturaen er høyere eller lavere.
  • Arbeidstakers abonnement
    Står arbeidstaker som eier av abonnementet, så er det en utgiftsgodtgjørelse. Dette selv om arbeidsgiver betaler fakturaen direkte til leverandøren. Da skal arbeidstaker skatte for det beløpet han får refundert, den måneden han får refundert beløpet, inntil kroner 4 392 per år. Refusjoner utover kr 4 392,- skattlegges ikke og skal heller ikke innrapporteres.
  • Kombinasjon av arbeidsgivers og arbeidstakers abonnement
    Mange har mobiltelefon dekket av arbeidsgiver som en naturalytelse (arbeidsgivers abonnement) og f.eks. bredbånd dekket som en utgiftsgodtgjørelse (arbeidstakers abonnement). Da skal de fordelsbeskattes med kroner 366 for naturalytelsen per måned i tillegg til at beløpet på utgiftsgodtgjørelsen skal beskattes når den refunderes. Fordelsbeskatningen stopper når det totalt på begge godene er skattet for kroner 4 392. Dette betyr da at i de siste månedene i året vil godene være trekkfrie.

 

Kilde: www.sticos.no