Slutt på skattefri diett ved overnatting privat

Den skattefrie satsen for overnatting på hybel/brakke eller privat utgår fra og med inntektsåret 2018.

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri diettgodtgjørelse på reiser med overnatting ble offentliggjort 21. desember. Som ventet ble de skattefrie satsene redusert i forhold til 2017-satsene. Overraskelsen er imidlertid at arbeidstakere som overnatter privat eller på hybel/brakke med kokemulighet ikke lengre kan få utbetalt trekkfri diett. Dette gjelder ved reiser i både inn- og utland.

Skattefrie satser for 2018

På reiser med overnatting er selve overnattingsstedet avgjørende for hva du kan få utbetalt i trekkfri diettgodtgjørelse.

Frem til og med 2017 har statens sats og Skattedirektoratets forskuddssats ved overnatting på hotell vært lik, og både arbeidsgivere og arbeidstakere er vant til å legge statens sats til grunn. Fra 2018 er det imidlertid en ny, egen skattefri sats ved overnatting på hotell, som ikke nødvendigvis er lik statens sats.

De trekkfrie diettsatsene for 2018 er:

  • Ved overnatting på hotell i Norge: kr 569
  • Ved overnatting på hotell i Norge inkl. frokost: kr 455 (kr 569 minus 20 %)
  • Ved overnatting pensjonat, hybel/brakke uten kokemuligheter (inn- og utland): kr 159
  • Ved overnatting hybel/brakke med kokemuligheter eller privat (inn- og utland): kr 0
  • Ved overnatting på hotell i utlandet: Statens sats for vedkommende land

Statens satser både for inn- og utland ventes å være klare i løpet av januar 2018.

 

Kilde: www.sticos.no