Syk i ferien – dette har du krav på

Ingenting er så kjedelig som å bli syk i ferien, men visste du at du kan få feriedagene tilbake?

Ferie er noe vi alle ser frem til. Det er en tid for å ha det gøy og koble av fra en travel arbeidshverdag. Å få maks utbytte av ferien blir imidlertid vanskelig hvis man er nødt til å tilbringe deler av den i sykesenga. Men heldigvis kan du få feriedagene dine tilbake igjen.

Syk i ferien

Ferien er godt i gang og plutselig ligger man rett ut. Hva gjør man? Er det omgangssyke eller hodepine som man forventer at går over i løpet av en dag eller to er det kanskje ikke verdt bryet å dra til legen for å få sykmelding. Men er det noe annet som ikke går over med det første, så vil det være lurt å komme seg til legen og få sykemelding.

Arbeidstaker som blir syk og helt arbeidsufør i ferien vil nemlig allerede fra første sykedag kunne kreve et tilsvarende antall feriedager utsatt og gitt som ny ferie senere i ferieåret. For å ha rett til ny ferie senere i året må arbeidstakeren dokumentere sykedagene med legeerklæring. Egenmelding gir altså ikke rett på nye feriedager. I tillegg må kravet fremsettes til arbeidsgiver uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt etter ferien. Det skal imidlertid gode grunner til for å vente mer enn 14 dager for å fremsette kravet om utsettelse.

Det er også viktig å merke seg at utsettelse av ferien kun gis ved full sykmelding. Arbeidstaker som blir delvis sykmeldt under ferien har ikke rett på utsatt ferie, og ferien avvikles derfor som normalt.

Hva hvis man er på ferie i utlandet når man blir syk?

Retten til utsettelse av ferie på grunn av sykdom følger av ferielovens bestemmelser, og ferieloven skiller ikke på hvor man er på ferie når man blir syk – om man er i Norge eller i utlandet. Det eneste som sies i ferieloven er at kravet om utsettelse av ferien må dokumenteres med legeerklæring. Får man en gyldig legeerklæring fra en lege i utlandet, vil altså retten til utsettelse av ferien foreligge.

Et annet spørsmål som kan være like aktuelt og viktig er om man i så tilfelle har rett på sykepenger for perioden. For å ha rett til sykepenger er det etter norsk rett et krav at man oppholder seg i Norge. EØS-avtalen gir imidlertid rett til sykepenger ved sykdom som inntreffer på ferie i et annet EØS-land. Ved sykdom som inntreffer utenfor EØS har man derimot ikke rett til sykepenger. Man vil da først ha rett til sykepenger fra det tidspunkt man er tilbake i Norge og får sykmelding fra norsk lege.

 

Kilde: www.sticos.no