Trening sponset av arbeidsgiver

Den populære treningsmåneden januar er over! Men en måneds trening er ikke nok for å komme i form. Mange arbeidsgivere ønsker at sine ansatte skal fortsette med treningen gjennom året, og sponser derfor i større eller mindre grad medlemskap på treningssentre.

Arbeidsgivers dekning av medlemskap på treningssenter

Enhver fordel vunnet ved arbeid er i utgangspunktet skattepliktig. Selv om arbeidsgiver tenker på dekning av medlemskap på treningssentre som et tilbud og en oppfordring til sine ansatte om å holde seg i form eller komme i bedre form, og også som forebyggende tiltak blant annet for å redusere sykefravær, vil dette uansett være skattepliktig for den ansatte. Dette gjelder selv om alle de ansatte får tilbud om medlemskap.

Fellestreninger

Dekking av trening kan imidlertid også være skattefritt dersom treningen anses som et rimelig velferdstiltak. I dette ligger at tiltaket har som hensikt å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen. For at man skal være omfattet av skattefritaket er det videre krav om at alle eller en betydelig gruppe ansatte har reell mulighet til å benytte seg av tiltaket, og at treningen foregår i fellesskap. Dersom ansatte i tillegg til slik fellestrening kan benytte seg av treningssenterets tilbud privat, vil dekningen i sin helhet allikevel utløse skatteplikt for de ansatte.

Treningsrom på jobb

En annen måte å oppfordre ansatte til å holde seg i form som i tillegg er skattefri, er dersom arbeidsgiver har eget treningsrom i egne lokaler på jobb. I slike tilfeller vil de ansatte kunne benytte seg av dette treningsrommet uten at det utløser skatteplikt, selv om de ansatte trener hver for seg og ikke nødvendigvis sammen.

Arbeidsgiver har forhandlet frem avtale om rabatterte priser for sine ansatte

Det er heller ikke uvanlig at enkelte firmaer inngår avtaler med treningssentre om at deres ansatte får trene på senteret til rabattert pris. I utgangspunktet så er jo dette også en fordel de ansatte har ved å jobbe hos akkurat den arbeidsgiveren, og vil således være en privat fordel som er skattepliktig. Dette vil imidlertid kunne være skattefritt dersom rabatten som gis ikke går ut over det andre kunder kan oppnå ved tilsvarende rabattordninger.

 

Kilde: www.sticos.no