Tvangsmulkt for manglende tredjepartsopplysninger halveres

Finansdepartementet har besluttet å redusere tvangsmulktsatsen fra to til ett rettsgebyr pr dag.

Endringen innebærer at den daglige mulkten reduseres fra 2.096 kroner dagen til 1.048 kroner. Maksimalsatsen på 50 rettsgebyr er ikke endret.

Endringen er i disse dager særlig aktuell ved forsinket levering av aksjonærregisteroppgaver.

Satsen kunne også vært aktuell ved levering av oppgaven RF-1321 «Betalinger til selvstendig næringsdrivende», men når det gjelder denne oppgaven har vi fått bekreftet at tvangsmulkt ikke vil bli benyttet i 2017.

Regnskap Norge har stått i bresjen for at tvangsmulktsatsene er for høye, og har påpekt at spesielt satsen som gjelder tredjepartsopplysninger er satt unødvendig høyt. Selv om satsen fortsatt er høy, er endringen likevel velkommen.

 

Kilde: www.regnskapnorge.no