Utbytte før nyttår?

Skattesatsen på utbytte øker fra og med 2019

Skatten på utbytte i 2018 er i praksis på 30,59 %. Dette satsen fremkommer ved at utbytte ganges med en faktor på 1,33, og så skattlegges med satsen på 23 prosent. Fra og med 2019 blir skatten på alminnelig inntekt satt ned til 22 prosent, dermed økes faktoren fra 1,33 til 1,44. Skatten blir da i praksis 31,68 %.

Hvis dere vurderer å ta ut utbytte anbefaler vi at dere gjør det før nyttår.