Utleie gjennom AirBnB kan være merverdiavgiftpliktig og bli personinntektbeskattet

Skattedirektoratet har i bindende forhåndsuttalelse lagt til grunn at kontinuerlig korttidsutleie av to leiligheter skal anses som virksomhet.

Skattedirektoratet kom til at omfattende korttidsutleie av to leiligheter ville innebære at virksomhetskravet ville være oppfylt og at det dermed forelå en virksomhet, det skulle følgelig også beregnes personinntekt. Innsender ba også om en vurdering av om utleien ville være merverdiavgiftspliktig. I spørsmålet om merverdiavgift avga Skattedirektoratet en veiledende uttalelse, og konkluderte i den med at utleien normalt vil være merverdiavgiftspliktig.

Hele uttalelsen, BFU 6/16, avgitt 30.6.2016 kan leses her.

Kilde: www.regnskapnorge.no