Utsatt frist for skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper

I en pressemelding uttaler finansministeren at fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august.

For å lette byrden som har oppstått i kjølvannet av koronaviruset, har regjeringen besluttet å utsette fristen for innlevering av skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper.

Dette innebærer tre måneders fristutsettelse. Det vil ikke gis utsettelse utover dette.

Endringen vil gjennomføres i forskrift.